PRIVACYVERKLARING

Vastgesteld op 24 september 2021

 

In deze privacyverklaring legt Harma Zijgers uit welke persoonsgegevens ze voor haar bedrijf Bouwen aan Vertrouwen verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Bouwen aan Vertrouwen is gevestigd aan de Lieven de keylaan 21 (1222 LC) te Hilversum, met kvk-nummer: 83070079 en de website is https://www.harmazijgers.nl (hierna te noemen “Bouwen aan Vertrouwen”).

 

Algemeen

Bouwen aan Vertrouwen respecteert uw privacy. Persoonlijke gegevens die aan Bouwen aan Vertrouwen worden verstrekt, worden met zorgvuldigheid behandeld. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij dit voor de dienstverlening noodzakelijk is of wettelijk verplicht. Bouwen aan Vertrouwen houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Bouwen aan Vertrouwen legt de door u opgegeven gegevens vast voor het uitvoeren van elle werkzaamheden die verband houden met de door Bouwen aan Vertrouwen aangeboden activiteiten. Bouwen aan Vertrouwen bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Bouwen aan Vertrouwen of als dit wettelijk verplicht is.

Het gaat dat onder andere om persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:

  • Gegevens met betrekking tot het leveren van de producten en diensten, zoals gegevens op tests, enquêtes, rapportages en evaluaties. 
  • Gegevens voor het voeren van marketing, zoals contactformulieren en nieuwsbrieven.
  • Gegevens voor analyses ter verbetering van de dienstverlening.
  • Gegevens om meer sfeer te geven aan onze content door middel van foto’s en video’s. Deze verwerkingen worden alleen gebruikt na goedkeuring en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 
  • Gegevens voor het voeren van administratie, zoals offertes en facturen. 
  • Gegevens benodigd om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 

Hieronder staat het verwerken van deze gegevens per doel beschreven.

Gegevens met betrekking tot het leveren van producten en diensten

Bouwen aan Vertrouwen gebruikt voor het leveren van producten en diensten de bedrijfsnaam, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en competentie gegevens van deelnemers. Deze gegevens gebruikt Bouwen aan Vertrouwen voor het uitvoeren van de overeenkomst die is aangegaan met de opdrachtgever. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan voor de overeenkomst noodzakelijk is en niet langer dan 2 jaar na het afronden van de opdracht.

Gegevens voor het voeren van marketing 

Bouwen aan Vertrouwen voert marketing om potentiële klanten bekend te maken met haar producten en diensten. Dit gebeurt in de vorm van nieuwsbrieven, gratis weggevers, Webinars en andere marketing content. De gegevens die hiervoor door Bouwen aan Vertrouwen worden vastgelegd zijn naam, e-mail en telefoonnummer. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft voor de betreffende mailinglist. Dit is mogelijk via een link onderaan de mailing. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevens voor analyses ter verbetering van de dienstverlening

Bouwen aan Vertrouwen wil graag goed werk leveren en haar werk continue verbeteren. Daarom voeren we regelmatig analyses uit de dienstverlening te verbeteren. Hiervoor maken we gebruikt van naam, e-mail, telefoonnummer en de door deelnemers ingevulde gegevens. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en niet langer dan 2 jaar na het afronden van de analyse.

Gegevens om meer sfeer te geven aan onze content
Bouwen aan Vertrouwen wil graag een indruk geven van de dienstverlening voor (potentiële) klanten. Om dit goed te kunnen doen gebruiken we foto’s, video’s en mogelijk geluidsfragmenten. Deze worden alleen gebruikt na toestemming van de personen op de betreffende content. Wij zullen de content verwijderen zodra u dit aangeeft. 

Gegevens voor het voeren van administratie
Om haar werk te kunnen doen moet Bouwen aan Vertrouwen een goede administratie voeren. Hiervoor gebruiken wij gegevens zoals bedrijfsnaam, naam, adres, kvk nummer, btw nummer, e-mail en telefoonnummer. Wij zijn wettelijk verplicht om deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na 7 jaar worden deze gegevens verwijderd.

Gegevens benodigd voor wet- en regelgeving
Daarnaast kan het zijn dat Bouwen aan Vertrouwen gegevens moet bewaren in het kader van de geldende wet- en regelgeving. Deze worden bewaard zolang de wet dit voorschrijft. 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Bouwen aan Vertrouwen kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Bouwen aan Vertrouwen raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Bouwen aan Vertrouwen maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Bouwen aan Vertrouwen beter te laten functioneren en deze te monitoren. Er is onderscheid te maken tussen drie soorten cookies.

Functionele cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat u de website makkelijker kunt gebruiken door bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen te onthouden.

Om de werking van de website van Bouwen aan Vertrouwen te optimaliseren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden gebruikt voor statistische analyses van gebruiksgedrag op de website. Bouwen aan Vertrouwen probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. 

Bouwen aan Vertrouwen gebruikt Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Bouwen aan Vertrouwen inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. Voor meer informatie over de privacy lees de Privacy Statement van Google.

Bouwen aan Vertrouwen maakt gebruik van tracking cookies als u hier toestemming voor heeft gegeven. Dit zijn gegevens zodat advertenties op de websites die u bezoekt, beter op uw interesses kunnen worden afgestemd. In deze cookies wordt bijgehouden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond en om te zien of u op een advertentie heeft geklikt.

De Google Adwords cookie onthoudt welke pagina’s u bezoekt, zodat u gerichte en relevante aanbiedingen van ons kunt ontvangen. De cookie van Google wordt na maximaal 2 jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier de Privacy Statement van Google.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor klachten of vragen over deze privacyverklaring of vragen over inzage en wijzigingen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met Bouwen aan Vertrouwen door het sturen van een e-mail naar: harma@harmazijgers.nl. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Bouwen aan Vertrouwen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te raadplegen.